Aanmelding

Aanmelding vindt via de site plaats, telefonisch of via uw huisarts. Ik doe zelf een korte telefonische screening om te kijken of u op het juiste adres bent of andere hulp meer geïndiceerd is. Na het eerste gesprek neemt u een verwijzing van uw huisarts, een identiteitsdocument en uw BSN-nummer mee. Na de telefonische aanmelding krijgt u een formulier toegestuurd dat u bij het eerste gesprek ingevuld moet meenemen. Na u telefonisch aanmelding zal ik u toestemming vragen om u drie vragenlijsten te laten invullen. Als u hier voor toestemming geeft zullen er in de loop van de behandeling een aantal metingen plaats vinden (ROM) om ook via deze weg te checken of u baat bij de behandeling heeft en of dit correspondeert met hoe u zich voelt en wat u aan mij rapporteert. Dit bespreken wij samen om eventuele aanpassingen in de behandelingen plaats te laten vinden en evt nieuwe doelen te stellen. Een laatste Rom meting vindt bij afsluiting plaats. Psychotherapie is een tweedelijnsverstrekking die vergoed wordt door de basisverzekering.

In 2022 geldt een minimale verplichte eigen risico van minimaal €385 per jaar.

De praktijk is gecontracteerd door alle verzekeringen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen .

De huisarts kan u doorverwijzen naar de basis GGZ (lichte tot matige GGZ problematiek) en gespecialiceerde GGZ (complexe tweede lijnszorg). Hierover kunt u meer informatie  bij de aanmelding krijgen.

Aanmelding en consultatie vinden telefonisch van maandag tot en met donderdag plaats tussen 13:00 en 14:00 uur.


Exclusies;
Ernstige crisissituaties of zeer instabiele situaties, anorexia,  psychoses en aan autisme- verwantstoornissen. In deze gevallen bent u op andere hulp aangewezen omdat ik niet de zorg kan bieden die u nodig heeft. In geval van ernstige crisis bent u buiten kantoor uren aangewezen op de hulp van de huisartsenpost telefoonnummer: 043-3877777.

Voor autismeverwantstoornissen zijn andere instellingen in de regio die op een specialistische expertise beschikken.
Tarieven voor zelfbetalers hanteer ik €100 per gesprek , die ook toegepast worden bij leertherapie en supervisie.
Bij no show hanteer ik geen voorwaarden tenzij iemand te vaak niet komt . Dit wordt onderwerp in de behandeling en in extreme gevallen een reden om af te sluiten.

Mijn praktijk heeft een door het samenwerkingsverband GGZ-Kwaliteitsinstituut goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

nl_NLNederlands